Wirobogel anake Wirokatul

Album Cerkak wagu Abednego Afriadi

Poni Kirik

“Mula ora mudheng yen puisi kasebut anggonku maca saka bukune Pak Sapardi Joko Damono. Lha wong puisine Pak Sapardi kok dikira puisiku. Yen dak pikir-pikir rayoan gombalku ki cen ampuh … Baca lebih lanjut

November 5, 2015 · Tinggalkan komentar

Ngenteni Jaka Nglentruk

Pit montor sing ditumpaki wong jaketan lepek lan helm’an cakil iku dumadakan mlebu ana plataran omah. Suarane kaya trontong diseret. Ngeres yen dirungoake. Kenalpote kemebul. Ambune sangit kaya sarung kesuwen … Baca lebih lanjut

Desember 10, 2013 · Tinggalkan komentar

Maca Cerkak, Gampang-gampang Angel

KAYADENE maca puisi, maca cerkak iku pancen gampang-gampang angel. Yen diwaca biasa kayadene maca berita kok ya mboseni. Nanging yen diwaca kayadene monolog, kuwi dadine malah monolog, dudu maca cerkak. … Baca lebih lanjut

Oktober 27, 2013 · Tinggalkan komentar

Ngoyak Sepur Lawas

Tekane Sepur Pramex sore iki telat saka wayah sing wis kajadwal ana papan pangumuman stasiun. Saka woro-woroning petugas stasiun sing suarane cempreng, sepur werna kuning kasebut isih magrok ana Kutoarjo. … Baca lebih lanjut

Februari 29, 2012 · 1 Komentar

Wira Pithing

dening : Abednego Afriadi “Thing!! Pithing!!!” “Metua, Thing!!” “Wah, ora dibukak!” “Ya wis. Didobrak wae to!” Mak brakkk. Lawang omahe didobrak nganti jebol. Nanging omah iku suwung. Rombongan sing nganggo … Baca lebih lanjut

Februari 13, 2012 · Tinggalkan komentar

Kenthir

dening : Abednego Afriadi pin pin ndhog saripin mulih ngendhog endhoge sangalikur digetak mabur-mabur mabure nyang njaratan tuku gethuk nggo sarapan dhung-dhung dhung-dhung… pyok… dhung-dhung dhung-dhung..sorrr.., ngono tembange bocah-bocah kang … Baca lebih lanjut

Februari 9, 2012 · Tinggalkan komentar

Tan Senuk

Omah loji sing madhep mengalor ana protelon Njonasan iku katon mangkrak. Gendheng, lan temboke ambrol. Saumpamane aku liwat ana kene wayah surup, mesti aku wis mlayu kepuyuh-puyuh jalaran omah tinggalan … Baca lebih lanjut

Februari 9, 2012 · 2 Komentar

Montor Njempalik

dening : Abednego Afriadi “Mas! Kowe ki piye? Kok ninggal aku? Kowe tegel tenan karo aku!! Tegel kowe!!  Ooo..titenana kowe Mas!!! Titenana kowe!!! Sapa nandur bakale ngundhuh!!!!!” “Ning…ningggg!!! Aja ningggg!!!” … Baca lebih lanjut

Februari 8, 2012 · 1 Komentar

Pandan Wangi

dening : Abednego Afriadi             “Solo terminal, Solo terminal…,” ngono ujare kernet bus. Aku banjur trataban, amarga lali yen kudune mudhun prapatan Sumber supaya luwih cedhak saka ngomah. Kapeksa aku … Baca lebih lanjut

Februari 7, 2012 · 1 Komentar

Montor Ethekewer

dening : Abednego Afriadi Olehku tuku montor ethekewer iki amarga antuk arisan kampung, gedhene yo mung sakyuta setengah. Aku rada lega, paling ora aku wis ora mlaku adoh maneh saben … Baca lebih lanjut

Februari 7, 2012 · 1 Komentar

CERKAK PALING WAGU

  • Tidak ada